გირავნობის

ვ მოვალის, რომელიც ამჟამად საკმაოდ რთული სიტუაცია და ძლივს დაფაროთ სესხი, მაშინ უნდა იცოდეს, რომ სესხის დაბრუნების რეგულირდება ქვეყნის კანონები. […]

Read more

სესხების უმუშევარი

უფრო და უფრო გავრცელებული კითხვა სესხის ან სესხის ვებ გაიცემა უმუშევრებს? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ძნელია ერთმნიშვნელოვნად, რადგან არსებობს გარკვეული […]

Read more